--- SOUTĚŽ UZAVŘENA ---

Téma fotografické soutěže:
    Krajinářská fotografie a přírodní scenérie, divoké nebo neporušené přírody, ze zemí celé Evropy,
     včetně České republiky.
    Každá země Evropy má mnoho krásných míst a přírodních zákoutí. Do soutěže můžete zaslat fotografie
     z míst, které vás nějakým způsobem na cestách oslovily.

Soutěžící :
    Soutěž je otevřená pro amatérské i profesionální fotografy.

Začátek soutěže: 1. 4. 2014
Uzávěrka soutěže: 20. 10. 2014

Termín, místo výstavy a vyhlášení vítězů 2. kola fotografické soutěže:
    Na jaře 2015 se uskuteční velká výstava nejlepších soutěžních fotografií
    v Galerii Bílé nároží, Prešovská 20, Plzeň. Termín bude upřesněn.

Udělované ceny:
    Bude ohodnoceno nejlepších 10 fotografů.
    Ceny budou postupně uveřejněny na internetových stránkách pořadatele.
    Vítězové soutěže budou kontaktováni po vyhodnocení soutěže porotou před zahájením výstavy.

1. místo: 3000,- Kč + cena do Liman sport Plzeň
2. místo: 2000,- Kč + cena do Liman sport Plzeň
3. místo: 1000,- Kč + cena do Liman sport Plzeň
4. – 10. místo: zajímavé fotopublikace o přírodě nebo o fotografování přírody

Autorská práva:
    Pořadatel Jsme částí Země, o. s. a hlavní partner projektu Plzeň 2015, o.p.s.
    si vyhrazují právo použít fotografie na výstavě, k propagaci, prezentaci a publikačním účelům
     projektu Přírodní krásy Evropy a to bez nároku na odměnu.
    Pořadatel je oprávněn doplnit tato pravidla i v průběhu soutěže dle aktuálních potřeb.
    Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálních pravidel na internetových stránkách projektu.
    Pořadatel si vyhrazuje právo změnit poskytované ceny pro vítěze před uzavřením každého kola soutěže.
    Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani domáhat změny soudní cestou.
    Vyplněním a odesláním fotografie do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se
    plnit všechna jeho ustanovení.

Pořadatel:
    Jsme částí Země, o. s., Plzeň (www.jsmecastizeme.org)

Hlavní partner projektu:
    Plzeň 2015, o.p.s. (www.plzen2015.eu)

    „Přírodní krásy Evropy“ jsou součástí projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015
    za finanční podpory Ministerstva kultury ČR (www.mkcr.cz)